Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 91 - 100 z 417
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Planowanie procesów technologicznych obróbki z zastosowaniem systemu ekspertowego
An expert system for technological processes planning
Autorzy / Authors:
CHLEBUS Edward prof. dr hab. inż.
KROT Kamil dr inż.
KULIBERDA Michał dr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe / key words:
technologia, projektowanie procesów, CAPP
technology, processes planning, CAPP
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Jakość technologiczna kół zębatych obrobionych wykończeniowo na centrum obróbkowym
Technological quality gears after finishing on machining center
Autorzy / Authors:
TALAR Rafał dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
koła zębate, obróbka wykończeniowa, CBN, centrum obróbkowe
gears, finishing cutting, CBN, machining center
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Zastosowanie metod termowizyjnych do identyfikacji temperatury w strefie skrawania podczas wiercenia
Thermovision method application for temperature identification in the cutting zone during the drilling process
Autorzy / Authors:
LIS Krzysztof dr inż.
KOSMOL Jan prof. dr hab. inż.
Katedra Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
monitorowanie procesu wiercenia, obróbka skrawaniem, termowizja, pirometria, współczynnik emisyjności
monitoring of drilling, cutting process, thermovision, pyrometric, emissivity coefficient
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Metodyka oceny topografii folii sciernych do precyzyjnego dogładzania
Methodology of topography valuation of films to superfinishing
Autorzy / Authors:
KACALAK Wojciech prof. dr hab. inż.
TANDECKA Katarzyna mgr inż.
Katedra Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
folia ścierna, IMFF, ziarno ścierne, komórka Voronoi
lapping film, IMFF, abrasive grain, Voronoi cell
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Opracowanie procedury wyznaczania charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej pneumatycznych przetworników długości
Measurement equipment for the amplitude-frequency characteristics of the air gauges
Autorzy / Authors:
JERMAK Czesław dr inż.
MAJCHROWSKI Radomir dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
czujniki pneumatyczne, charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa
air gauges, amplitude-frequency chracteristics
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 7
Tytuł / Title:
The use of optical technology for inspection of defects in industry
Technologia kontroli optycznej w przemyśle
Autorzy / Authors:
GIESKO Tomasz dr inż.
ZBROWSKI Andrzej dr inż.
Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy, Radom
Słowa kluczowe / key words:
optical inspection, mechatronic system, knowledge transfer
kontrola optyczna, system mechatroniczny, transfer wiedzy
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 5
Tytuł / Title:
The roughness parameters 2D and 3D and some charakteristics of the machined surface topography after hard turning and grinding of hardened 18CrMo4 steel
Parametry chropowatości 2D i 3D oraz niektóre cechy topografii powierzchni obrobionej po toczeniu i szlifowaniu stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym
Autorzy / Authors:
PYTLAK Bogusław dr inż.
Department of Manufacturing Technology and Automation, University of Bielsko-Biała
Słowa kluczowe / key words:
hard turning, grinding, roughness 2D and 3D, radial shaft seals
toczenie na twardo, szlifowanie, cgropowatość 2D i 3D, wargowe pierścienie uszczelniające
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 4
Tytuł / Title:
The influence of the structure of the abrasive materials made of sintered corundum on the grindability of the grinding wheels with ceramic glass-ceystalline binders
Wpływ struktury ścierniw z korundów spiekanych na możliwości ścierne ściernic ze szklanokrystalicznym spoiwem ceramicznym
Autorzy / Authors:
NIŻANKOWSKI Czesław dr hab. inż.
tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering
Słowa kluczowe / key words:
structure of abrasive, sintered corundum, grindability of grinding wheels, glass-crystalline binders
struktura ścierniwa, korund spiekany, zdolność ścierna ściernic, spoiwo szklanokrystaliczne
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Analiza procesu mikroskrawania powierzchni zębów ślimacznicy w procesie wiórkowania wiórkownikiem dynamicznym
Process analysis of worm tooth surface micromachining in the process of whitening performed by dynamic gear shaving tool
Autorzy / Authors:
MARCINIAK Tadeusz dr hab. inż.
OSTROWSKI Dariusz mgr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnia ąlimakowa, wiórkowanie, wiórkownik, poślizgi
worm gear, whitening, shaving tool, sliding
Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Efekty cięcia płytek monokryształów z fazy ciekłej struną o różnym zbrojeniu
Effects of cutting single crystal wafers from the liquid phase with different coated wire
Autorzy / Authors:
CIAŁKOWSKA Bożena dr hab. inż.
WIŚNIEWSKA Magdalena mgr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe / key words:
monokryształy, przecinanie, struna zbrojna
monocrystals, cutting, coated wire

Strony