Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 331 - 340 z 417
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Ocena zapomocą kryteriów krzepnięcia porowatości i rozdrobnienia struktury w odlewach ze stopu Al
Porosity estimation and size reduction structure of Al alloys castings using solidification criteria
Autorzy / Authors:
HAJKOWSKI Mieczysław dr hab. inż.
BERNAT Łukasz mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
stop Al, porowatość, kryteria warunków krzepnięcia
Al alloy, porosity, DAS, solidification conditions criteria
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Modyfikacja stopów miedzi
Copper alloys modification
Autorzy / Authors:
GÓRNY Zbigniew prof. zw. dr hab. inż. dr h. c. multi
Instytut Odlewnictwa w Krakowei
Słowa kluczowe / key words:
stopy miedzi, modyfikacja
copper alloys, modification
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Ocena konstrukcji wybranego wyrobu pod względem jego demontażu i recyklingu
Product construction assessment in bearings of its disassembly and recycling process based on the selected example
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
DURAS Tadeusz mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
wyroby, demontaż, recykling, ATROID
products, disassembly, recycling, ATROID
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Rationalization of vertical milling centre final assembly process
Racjonalizacja montażu końcowego pionowego centrum obróbkowego
Autorzy / Authors:
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
rationalization, technological assembly process, graph of sequence restrictions, assembly line balancing
racjonalizacja, proces technologiczny montażu, graf ograniczeń kolejnościowych, wyrównoważenie linii montażowej
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Eksperymentalna metoda określania chwilowego śladu styku w przekładni zębatej
Experimental method of tooth contact analysis (TCA) in toothed gear
Autorzy / Authors:
SOBOLAK Mariusz dr inż.
Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
ślad styku, koła zębate, szybkie prototypowanie
tooth contact analysis, gears, rapid prototyping
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Dyskretna numeryczna metoda -bufora określania geometrycznego śladu styku w przekąłdni zębatej
Discrete numerical method of tooth contact analysis (TCA) with -bufor use
Autorzy / Authors:
SOBOLAK Mariusz dr inż.
Katedra Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
koła zębate, ślad styku
tooth contact analysis, gears
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Prędkość poślizgu w zazębieniu przekładni ślimakowej
Rubbing speed in worm transmission
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Ktedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie, prędkość poślizgu
worm gears, meshing, rubbing speed
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Poprawa histerezy w serwozaworze z piezoelementem belkowym w stopniu sterującym
Histeresis improvement of servovalve with piezo-bender element in control stage
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
serwozawór, piezoelementy belkowe, układy zasilania
servovalves, piezo-benders, power control
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Konstrukcja i badania hamulca wahadłowego z cieczą magnetoreologiczną
Design and researches of swining brake with magnetorheological fluid
Autorzy / Authors:
MYSZKOWSKI Adam dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
hydraulika, hamulec MR, tłumik MR, ciecz magnetoreologiczna
brake, magnetorheological fluid
Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Analiza konstrukcyjna i technologiczna korpusów maszyn i urządzeń technicznych
Technological and constructial analysis of the corpses of machines and technological devices
Autorzy / Authors:
MATUSIAK-SZARANIEC Anna mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
definicja korpusu, klasyfikacja, budowa i technologiczność korpusów
definition of the housing, classification, technological correctness of the housing

Strony