Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 311 - 320 z 417
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Idea of noncircular gears manufactured of sintered powder metals
Koncepcja wytwarzanyc kół nieokrągłych ze spiekanych proszków metali
Autorzy / Authors:
KRAWIEC Piotr dr inż.
Chair of Basics of Machine Design, Poznan University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
powder metallurgy, noncircular gears, manufacturing technologies
metalurgia proszków, koła nieokrągłe, technologia wytwarzania
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Feed kinematic chain of the bridge in gantry machine tools
Łańcuch kinematyczny posuwu portalu obrabiarki portalowej
Autorzy / Authors:
CONSTANTIN George
GHIONEA Adrian
University Politehnica of Bucharest
Słowa kluczowe / key words:
functional charakteristics, feed kinematic chain, guides, static and dynamic simulation, CAD design
charakterystyki funkcjonalne, łańcuch kinematyczny posuwu, symulacja statyczna i dynamiczna, CAD
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Tackling the problems of determination and numerical integration of contents of vector gradient fields in possible visual inspection
Omówienie zagadnień wyznaczania i numerycznego całkowania zawartości wektorowych pól gradientu w możliwej inspekcji wizualnej powierzchni o rozbudowanej strukturze geometrycznej
Autorzy / Authors:
BERNAT Artur mgr inż.
KACALAK Wojciech prof. dr hab. inż.
Fine Mechanics Division, Koszalin University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
visual inspection, photometric stereo, surface contactless examination
inspekcja wizualna, photometric Stereo, bezdotykowe badanie powierzchni
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Characteristics of geometric errors determined using discrete measurement data
Charakterystyka błędów geometrycznych wyznaczanych z dyskretnych danych pomiarowych
Autorzy / Authors:
PONIATOWSKA Małgorzata dr inż.
Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok Technical University
Słowa kluczowe / key words:
coordinate measurements, geometric errors, complex surface
pomiary współrzędnościowe, błędy geometryczne powierzchni, powierzchnia swobodna
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Zwiększenie dokładności kinematycznej ślimacznic metodą wiórkowania
Increase of wormwheel kinematic accuracy by the shaving method
Autorzy / Authors:
MARCINIAK Tadeusz dr hab. inż.
OSTROWSKI Dariusz mgr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnia ślimakowa, ślimacznica, wiórkowanie, dokładność
worm, gear, wheel, shaving, accuracy
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Koncepcja inteligentnego systemu obróbki składanymi narzędziami ściernymi
The idea of the intelligent machinig system with sandwich grinding tools
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie jednoprzejściowe, ściernice wartstwowe, mikronieciągłości ściernicy, symulacja komputerowa, system ekspercki
single-pass grinding, sandwich grinding wheels, microdiscontinuities of grinding wheel, computer simulation, expert system
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Researches the machinability in the turning of the manganese steel type T105Mn120
Badania skrawalności stali manganowej typu T105Mn120 w procesie toczenia
Autorzy / Authors:
GHIONEA Adrian
VLASE Aurelian
GHIONEA Ionut dr inż.
PARASCHIV Marius dr inż.
University Politehnica of Bucharest
Słowa kluczowe / key words:
turning, regression relations, cutting tool wear, periodical cutting speed
toczenie, funkcje regresji, zużycie ostrza, okresowa prędkość skrawania
Vol: 28 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Kształtowanie łukowo-kołowej linii zębów w uzębieniu czołowym na frezarce CNC
Forming the face-gear with teeth curved line on CNC milling machine
Autorzy / Authors:
FRĄCKOWIAK Piotr dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
uzębienie czołowe, frezarka CNC łukowo-kołowa linia zębów
face-gear with teeth curved line, CNC milling machine
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Właściwości mechaniczne mieszanin PET/PC otrzymywanych technologią wtryskiwania z wykorzystaniem mieszalnika dynamicznego
Mechanical properties of PET/PC blends prepared in injection molding using the dynamic mixer
Autorzy / Authors:
SZOSTAK Marek dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poli(tereftalan etylenu), poliwęglan, mieszaniny polimerowe, właściwości mechaniczne
polyethylene terephthalate), polycarbonate, polymer blends, mechanical properties
Vol: 28 , Nr: 1 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Technology of manufacturing the machine parts from anionic polyamide 6 modified with montmorillonite
Technologia wytwarzania części maszyn z anionowego poliamidu 6 modyfikowanego montmorylonitem
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr hab.
Institute of Material Technology, Poznan University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
anionic polyamide 6, montmorillonite, nanocomposites, structure, physical properties
anionowy poliamid 6, montmorylonit, nanokompozyt, struktura, właściwości fizykochemiczne

Strony