Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 291 - 300 z 417
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Technologie wytwarzania kompozytów alfa
Technological aspects of synthesis of alfa composites
Autorzy / Authors:
SOBCZAK Jerzy prof. dr hab. inż.
DARŁAK Paweł mgr inż.
Instytut Odlewnictwa w Krakowei
Słowa kluczowe / key words:
popiół lotny, technologia, metalowe materiały kompozytowe
fly ash, technology, metal matrix composites
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Konstruowanie odlewów pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury
Designing of castings working in conditions of temperature cyclic chanes
Autorzy / Authors:
PIEKARSKI Bogdan dr hab. inż.
DOROTLEW Andrzej dr inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
konstruowanie odlewów, staliwo austenityczne, żarowytrzymałość
castings designing, austenitic cast steel, creep-resistance
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Problematyka baz danych w zaawansowanym modelowaniu sprzężonym porowatości w odlewach na przykładzie systemu calcosoft
Issues of data bases in advanced coupled modeling of porosities in castings on example of system calcosoft
Autorzy / Authors:
IGNASZAK Zenon prof. dr hab. inż.
MIKOŁAJCZAK Piotr dr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
odlewnictwo, modelowanie, dane fizyczne, Calcosoft, moduł Porosity
casting, modeling, physical data, calcosoft, Porosity
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Statystyczna analiza wpływu składu chemicznego i struktury na właściwości żeliwa sferoidalnego
Influence of chemical composition and structure on the mechanical propeties of ductile iron
Autorzy / Authors:
ŁYBACKI Wojciech dr inż.
PIASECKA Karolina mgr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
żeliwo sferoidalne, skład chemiczny, struktura, analiza regresji
ductile iron, multiple regression, computer image analysis
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Udarność kompozytu AK11-cząstki Sic odlewanego ciśnieniowo
Impact strength of pressure die cast AK-11-Sic composite
Autorzy / Authors:
KONOPKA Zbigniew dr hab. inż.
ŁĄGIEWKA Małgorzata dr inż.
ZYSKA Andrzej dr inż.
Katedra Odlewnictwa Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
udarność, kompozyty, stopy aluminium, odlewanie ciśnieniowe
impact strength, composites, aluminium alloys, pressure die casting
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Napięcie powierzchniowe spoiwa epoksydowego stosowanego jako materiał wiążący mas formierskich
Surface tension of epoxy binder used as binding agent of moulding sand
Autorzy / Authors:
HUTERA Barbara dr
SMYKSY Krzysztof dr inż.
DROŻYŃSKI Dariusz dr inż.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
odlewnictwo, masy formierskie, napięcie powierzchniowe spoiwa epoksydowego
foundry engineering, moulding sands, surface tension of epoxy binder
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Oddziaływania międzyfazowe w układzie kwarc-spoiwo epoksydowe
Interaction between phases in the system: quartz-epoxy binder
Autorzy / Authors:
HUTERA Barbara dr
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
oddziaływania międzyfazowe, kąt zwilżania
phases interaction, contact angle
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Impact of cooling time on the structure and tribological properties of metal matrix composite castings
Wpływ szybkości chłodzenia na strukturę i właściwości tribologiczne metalowych odlewów kompozytowych
Autorzy / Authors:
GAWDZIŃSKA Katarzyna dr inż.
HAJKOWSKI Jakub mgr inż.
GŁOWACKI Bartosz mgr inż.
Institute of Basic Technical Sciences, Maritime University of Szczecin
Słowa kluczowe / key words:
metal matrix composites, casting, cooling curves
metalowe materiały kompozytowe, odlewy, krzywe krzepnięcia
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Wpływ dodatków stopowych na temperaturę krzepnięcia staliwa austenitycznego
Influence of alloying elements on soldification temperature of austenitic cast syeel
Autorzy / Authors:
GARBIAK Malgorzata dr inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
staliwo autenityczne, dodatki Nb, Ti, likwidus, solidus
austenitic cast steel, Nb and Ti additions, liquidus, solidus, microstructure
Vol: 28 , Nr: 3 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Możliwości wykorzystania powietrza wzbogaconego tlenem do intensyfikacji tegeneracji termicznej zużytych mas i utylizacji płynów poregeneracyjnych
The possibilities of applying the oxygen enriched air to intensification of thermal reclamation of used foundry sands and utilization of post reclamation dust
Autorzy / Authors:
DAŃKO Rafał dr inż.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
zuzyta masa, regeneracja, utylizacja odpadów pyłowych
used sand, reclamation, utilisation of dust waste

Strony