Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 271 - 280 z 417
Vol: 29 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Ruch ciekłej osnowy w kapilarach materiału zbrojenia recyklowanego materiału kompozytowego z nasycanym zbrojeniem
Motion of liquid matrix in the reinforcement material capillaries of the recycled composite material with saturated reinforcement
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
kompozyty metalowe, recykling, zjawiska powierzchniowe
metal composites, recycling, surface phenomena
Vol: 29 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Graniczne przypadki modelowych połączeń osnowa-spoiwo w masach formierskich
The boundary cases of sand-binder bond models
Autorzy / Authors:
HUTERA Barbara dr hab.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
modele połączeń, spoiwa
models bonder, binders
Vol: 29 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Analiza gazów wydzielających się z mieszanek bentonit-nośnik węgla stosowanych w odlewnictwie w zakresie temperatury 30 - 1000 C
Analysis of gases emitted for bentonite - carbon carrier mixtures, used in metal casting at the range of 30 - 1000 C
Autorzy / Authors:
BOBROWSKI Artur dr inż.
HOLTZER Mariusz prof. dr hab.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
masy z bentonitem, ochrona środowiska, emisja gazów, BTEX
mass
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Nowe media i spsoby ich doprowadzania do strefy szlifowania
Application of new kinds of cooling media and supplying methods during surface grinding
Autorzy / Authors:
WÓJCIK Ryszard dr hab. inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, chłodzenie sprężonym powietrzem, smarowanie minimalną ilością oleju
grinding, CAC-compressed air cooling, MQL-minimal quantity lubrication
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wpływ stanu połączenia narzędzia z wrzecionem obrabiarki na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej
Influence of tool with machine tool spindle interface condition on geometrical structure of machined surface
Autorzy / Authors:
NOWAKOWSKI Zbigniew dr inż.
ŚLIMAK Krzysztof mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
skrawanie, połączenie obrabiarka-narzędzie, złącze 7:24, złącze MHD,SGP
Machining, tool-machine tool interface, 7:24 coupling, MHD coupling, geometrical surface structure
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Analiza wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia
The analysis of longitudinal tangential contact vibration effect on friction force
Autorzy / Authors:
GUTOWSKI Paweł dr hab. inż.
LEUS Mariusz mgr inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modele tarcia, siła tarcia, drgania kontaktowe styczne
friction models, friction force, tangential cantact vibration
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Modelowanie montażowej struktury wyrobu za pomocą hipergrafu i grafu skierowanego oraz ustalenia dopuszczalnej kolejności montażu
Modeling of the assembly structure with using directed graph and hypergraph and defining the possible assembly sequence
Autorzy / Authors:
SUSZYŃSKI Marcin mgr inż.
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
technologia montażu, ustalanie kolejności
assembly technology, sequence planning
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Badanie wydajności gniazda montażu wrzeciennika głównego centrum tokarskiego
Productive study of the lathe centre spindle assembly process
Autorzy / Authors:
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
racjonalizacja, proces technologiczny montażu, modelowanie i symulacja
rationalization, assembly process, modeling, simulation
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Wykorzystanie techniki CFD do modelowania zjawisk przepływowych w hydraulicznych zaworach wzniosowych
Application of CFD for modeling flow-related effects in the hydraulic lift valve
Autorzy / Authors:
STOJEK Jerzy dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
badania modelowe, numeryczna mechanika płynów, zawory wzniosowe
numerical fluid mechanics, lift valves, model testing
Vol: 28 , Nr: 4 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Modelowanie serwozaworu z piezoelementem belkowym w stopniu sterującym i z elektrycznym sprzężeniem zwrotnym
The modeling of electrohydraulic servovalve with piezobender and electronic feedback
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
PELIC Marcin mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
serwozawór, piezoelement, model, hydraulika, sterowanie
servovalve, piezobender, model, hydraulics, control

Strony