Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /opt/webspace/atmia/public/includes/menu.inc).

Artykuły

Wyświetla 141 - 150 z 417
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 23
Tytuł / Title:
Stanowisko do badań tribologicznych odlewanych tarcz hamulcowych
Wear testing experimental stand for cast brake discs
Autorzy / Authors:
STAWARZ Marcin dr inż.
Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
tarcza hamulcowa, żeliwo, zużycie
brake disc, cast iron, wear
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 22
Tytuł / Title:
Badanie wpływu warstw hybrydowych na trwałość matryc do kucia na gorąco
Investigation of the influence of hybrid layers on the hot forgining dies life
Autorzy / Authors:
MELLER Artur mgr inż.
LEGUTKO Stanisław prof. dr hab. inż.
SMOLIK Jerzy dr hab. inż.
Fabryka Armatur Swarzędz
Słowa kluczowe / key words:
trwałość narzędzi, matryce kuźnicze, warstwy hybrydowe
tools durability, forging dies, hybrid layers
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 21
Tytuł / Title:
Drgania wierteł krętych o różnych profilach poprzecznych
Vibrations of twist drills of different cross section profiles
Autorzy / Authors:
GIL Stanisław dr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
wiercenie, biegunowy moment bezwładności, amplituda drgań
drilling, polar moment of interita, vibration amplitude
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 20
Tytuł / Title:
automatyzacja procesu diagnostki technicznej z wykorzystaniem zjawiska Barkhausena
Automation of technical diagnostic process with using of Barkhausen phenomenon
Autorzy / Authors:
GARSTKA Tomasz dr inż.
DOBRAKOWSKI Rafał dr inż.
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej
Słowa kluczowe / key words:
pomiar naprężeń, metoda Barkhausena, diagnostyka techniczna
stress measurement, Barkhausen method, technical diagnostic
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Polepszenie zdolności procesu montażu przez odpowiednią orientację chwytaka robota
The improvement of ability assembly process by the optimum orientation of the robot gripping device
Autorzy / Authors:
KLUZ Rafał dr inż.
Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
zdolność procesu, montaż, stanowiska montażowe, dokładność montażu
the ability process, assembly, assemblypositions, precision of the assembly
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na stan naprężeń i przemieszczeń w korpusie obrabiarki
Stress and displacement analysis of a modern design lathe body by the finite element method
Autorzy / Authors:
STANIEK Roman dr hab. inż.
ZIELNICA Jerzy prof. dr hab. inż.
GESSNER Andrzej dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
łoże tokarki, obliczenia MES, sztywność
lathe body, MES calculations, rigidity
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Wpływ technik modelowania mechanizmów śrubowo-tocznych na czas i dokładność obliczeń
The influence of ballscrew modeling techniques on the accuracy and the of calculations
Autorzy / Authors:
JASTRZĘBSKI Daniel dr inż.
DOLATA Michał mgr inż.
MAJDA Paweł dr inż.
SZWENGIER Grzegorz dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Słowa kluczowe / key words:
mechanizm śrubowo-toczny, modelowanie
ballscrew mechanism, modeling
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Zintegrowane projektowanie procesów i systemów wytwarzania
Integrated process and manufacturing system planning
Autorzy / Authors:
DUDA Jan dr hab. inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
projektowanie procesów, system wytwarzania, PDM, PLM
process planning, manufacturing system, PDM, PLM
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Baza danych wspomagająca proekologiczne projektowanie wyrobów
Database for aiding of proecological-oriented products design
Autorzy / Authors:
DOSTATNI Ewa dr inż.
DIAKUN Jacek mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
ekoprojektowanie, relacyjna baza danych
eco-design, RDBMS
Vol: 30 , Nr: 4 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Kontrola przewodów rurkowych stosowanych w pojazdach samochodowych i ich sprawdzianów
The ways of inspection the pipes and their gauges used in automotive indistry
Autorzy / Authors:
WOJTYŁA Mirosław mgr inż.
STARCZAK Marcin dr inż.
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe / key words:
sposoby tolerowania, przewody rurkowe, sprawdziany
pipes, gages, ways of tolerancing

Strony