Artykuły

Wyświetla 101 - 110 z 417
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Modyfikacja polietylenu haloizytowymi nanorurkami część II włąściwości kompozytów
Modification of polyethylene with halloysite nanotubes, part II Composites properties
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr hab.
MENCEL Kinga dr inż.
OLEJNICZAK Joanna mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
polietylen, haloizytowe nanorurki, właściwości mechaniczne
polyethylene, halloysite nanotubes, mechanical properties
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Analiza przetłoczeniowego łączenia blach
Sheets clinching process analysis
Autorzy / Authors:
MUCHA Jacek dr inż.
BARTCZAK Bartosz mgr inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
połączenia przetłoczeniowe, łączenie pod naciskiem, wytrzymałość złącza, energochłonność procesu, projektowanie procesu
clinching joints, joint strength, energy consumption of the process, process design
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Modelling the external thread rollimg process using finite element method
Modelowanie procesu walcowania gwintów zewnętrznych metodą elementów skończonych
Autorzy / Authors:
KUKIEŁKA Krzysztof dr inż.
Faculty of Mechanical Engineering, Koszalin University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
thread rolling, modeling, variational formulation, finte element method
metoda elementów skończonych, modelowanie, walcowanie gwintów, sformułowanie wariacyjne
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Wpływ azotowania na właściwości powłok stosowanych przy regeneracji części maszyn
Influence of the nitriding on properties of coatings used at regeneration of machine elements
Autorzy / Authors:
BERKOWSKI Leopold prof. dr hab. inż.
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
Słowa kluczowe / key words:
powłoki regeneracyjne,azotowanie,twardość, odporność na zużycie
regeneration coating, nitriding, hardness, wear resistance
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Prediction of thermal loads and structure composition in elements welded by laser-Arc hybrid welding technique
Prognozowanie obciążeń cieplnych i składu struktury elementów spawanych techniką hybrydową laser-łuk elektryczny
Autorzy / Authors:
PIEKARSKA Wiesława dr hab. inż.
KUBIAK Marcin dr
SATERNUS Zbigniew mgr inż.
Institute of Mechanics and Machine Design Foundations, Czestochowa University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
laser-arc hybrid welding, temperature field, fluid flow,phase transformations,numerical modelling
spawanie hybrydowe laser-łuk elektryczny, pole temperatury, ruch cieczy, przemiany fazowe, modelowanie numeryczne
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Prediction of thermal loads and structure composition in elements welded by laser-Arc hybrid welding technique
Prognozowanie obciążeń cieplnych i składu struktury elementów spawanych techniką hybrydową laser-łuk elektryczny
Autorzy / Authors:
PIEKARSKA Wiesława dr hab. inż.
KUBIAK Marcin dr
SATERNUS Zbigniew mgr inż.
Institute of Mechanics and Machine Design Foundations, Czestochowa University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
laser-arc hybrid welding, temperature field, fluid flow,phase transformations,numerical modelling
spawanie hybrydowe laser-łuk elektryczny, pole temperatury, ruch cieczy, przemiany fazowe, modelowanie numeryczne
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Wpływ parametrów procesu impulsowo-plazmowego spiekania nanokrystalicznych węglików na ich mikrostrukturę
Influence of parameters of the pulse-plasma sintering process of nano crystalline carbides on their microstructure
Autorzy / Authors:
KUPCZYK Maciej prof. dr hab. inż.
SIWAK Piotr mgr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
MICHALSKI Andrzej prof. dr hab. inż.
ROSIŃSKI Marcin dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
nanowęgliki spiekane, struktura, metoda PPS
nanocrystalline cemented carbides,strukture,PPS method
Vol: 31 , Nr: 3 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Stanowisko do oceny napięć międzyfazowych w ciekłych recyklingowych układach metalurgicznych
A stand for estimating interphase tension in liquid metallurgical systems
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
SUCHORA-KOZAKIEWICZ Magdalena mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
napięcia międzyfazowe, pomiary
interphase tension, measurement
Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 22
Tytuł / Title:
The influence of control algorithms on ROV operation
Wpływ algorytmów sterowania pojazdem typu ROV na jego działanie
Autorzy / Authors:
JASZCZAK Sławomir dr inż.
MATEJSKI Mariusz dr inż.
GRACZYK Tadeusz dr hab. inż.
Faculty of Informatics, West Pomeranian University of Technology, Szczecin
Słowa kluczowe / key words:
underwter vehicle, underater investigations, automatics of movement, control
pojazd głębinowy, badania podwodne, automatyka ruchu, sterowanie
Vol: 31 , Nr: 2 , Art.: 21
Tytuł / Title:
Ocena i wybór robota przemysłowego metodą AHP
Assessment and choice of an industrial robot with the use of AHP method
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
CISZAK Olaf dr inż.
CIEŚLAK Robert dr inż.
SUSZYŃSKI Marcin dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
analytical hierarchy process, ocena
AHP-Analytical Hierarchy Process, assessement

Strony