Artykuł

Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Wpływ materiału formy wypełnianej pod ciśnieniem odśrodkowym intermetalem Fe-Al30 na strukturę geometryczną i nawęglanie warstwy wierzchniej odlewów
An attempt to determine the surface geometry and surface layer structure of Fe-Al30 intermetalic centrifugally cast elements
Autorzy / Authors:
GRABIAN Janusz dr hab. inż.
GAWDZIŃSKA Katarzyna dr inż.
PRZETAKIEWICZ Wojciech prof. dr hab. inż.
WYSOCKI Jan mgr inż.
NOZDRZYKOWSKI Krzysztof dr inż.
Zakład Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie
Słowa kluczowe / key words:
intermetale żelazo-aluminium, odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym, struktura geometryczna powierzchni, warstwa wierzchnia
Fe-Al intermetalls, centrifugal casting, surface layer, surface geometric structure
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Wpływ obniżonej temperatury na zwilżalność osnowy przez spoiwa mas formierskich
Influence of lowered temperature on wetability of quartz grains by binders used in moulding sands
Autorzy / Authors:
HUTERA Barbara dr
SMYSKY Krzysztof dr inż.
DROŻYŃSKI Dariusz dr inż.
Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
odlewnictwo, masy formierskie, właściwości spoiw, zwilżalność
foundry engineering, moulding sands, binder properties, wettability
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Recykling drobnych odpadów metalowych materiałów kompozytowych
Recycling of fine metallic wastes of composite materials
Autorzy / Authors:
JACKOWSKI Jacek dr hab. inż.
SZYMAŃSKI Paweł mgr inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
materiały kompozytowe, recykling
composite materials, recycling
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Zaawansowane technologie topienia metali w odlewnictwie stopów żelaza
High efficiency technology for melting ferrous alloys in foundry
Autorzy / Authors:
MODRZYŃSKI Andrzej dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
topienie stopów żelaza, sprawność energetyczna procesu, emisja szkodliwych zanieczyszczeń
iron alloys melting, energy efficiency, energy supply emission
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Przemiany fazowe w odlewach z żarowytrzymałego stopu na osnowie kobaltu
Phase transformations in heat-resistant cobalt casting alloy
Autorzy / Authors:
OPIEKUN Zenon dr inż.
Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
stop kobaltu MAR-M509, obróbka cieplan, mikrostruktura
MAR-M509 cobalt alloy, heat-treatment, microstructure
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Badanie fazy żelazowej w brązie aluminiowo-żelazowo-manganowym BA1032
Study of ferric phase on bronze BA1032
Autorzy / Authors:
ROMANKIEWICZ Ferdynand prof. dr hab. inż.
ROMANKIEWICZ Remigiusz mgr inż.
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
brąz aluminiowy, faza żelazowa
aluminium bronze, ferric phase
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Zgrzewanie tarciowe metodą FSW stopów aluminium serii 6000
FSW of aluminium alloys series 6000
Autorzy / Authors:
PIETRAS Adam dr inż.
RAMS Beata mgr inż.
WĘGLOWSKA Aleksandra mgr inż.
Zakład Technologii Zgrzewania Instytutu Spawalnictwa
Słowa kluczowe / key words:
zgrzewanie tarciowe, zgrzewanie FSW, stopy aluminium
friction welding, FSW, aluminum alloys
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Monitorowanie spawania metodą TIC z wykorzystaniem promieniowania łuku spawalniczego
Sensing of the TIG welding method based on arc light intensity
Autorzy / Authors:
WĘGLOWSKI Marek mgr inż.
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Instytucie Spawalnictwa
Słowa kluczowe / key words:
monitorowanie, promieniowanie łuku spawalniczego, rozkład widma
sensing, arc light emission, distribution of spectrum
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Elektrochemiczne roztwarzanie stabilizowanego staliwa austenitycznego
Electrochemical dissolution of stabilised austeniticcast steel
Autorzy / Authors:
CHYLIŃSKA Renata mgr inż.
PIEKARSKI Bogdan dr hab. inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
staliwo Ni-Cr, dodatki Nb i Ti, ekstrakcja elektrolityczna
Ni-Cr cast steel, Nb and Ti additions, electrolytic phase extraction
Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Badania możliwości poprawy przez kulowanie właściwości zmęczeniowych elementów chromowanych
Investigation of fatigue properties improvement possibilities of chromium coated elements making use of ball peening
Autorzy / Authors:
DZIERWA Andrzej mgr inż.
KORZYŃSKI Mieczysław dr hab. inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
kulowanie, wytrzymałość zmęczeniowa, powłoka chromowa
ball peening, fatigue strength, chromium coating, surface stereometry

Strony