Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 12
Tytuł / Title:
The influence of the CMMS software on the results of calibration performed with the ball standard
Wpływ oprogramowania na wynik atestacji współrzędnościoej maszyny pomiarowej za pomocą wzorca kulowego
Autorzy / Authors:
SWORNOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
coordinate measuring machine, calibration, ball standard, software error
współrzędnościowa maszyna pomiarowa, wzorcowanie, wzorzec kulowy, błędy oprogramowania
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wpływ mechanicznego filtrowania końcówki pomiarowej na falistość i chropowatość powierzchni
The influence of the mechanical filtration of the measuring-pin on the waviness and surface roughness
Autorzy / Authors:
SWORNOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
chropowatość i falistość powierzchni, mechaniczne filtrowanie zarysu, kryterium Shannona
waviness and roughness surface, mechanical filtration, Shannon's criterion
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Zależności geometryczne opisujące uzębienia niejednorodne kształtowane na frezarkach CNC
Geometrical dependences in a non-homogeneous face-gear shaped on CNC milling-machine
Autorzy / Authors:
FRĄCKOWIAK Piotr dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
niejednorodne uzębienie czołowe
non-homogenous face-gear
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Nowa metoda analizy kart kontrolnych procesu
New method of control charts analysis
Autorzy / Authors:
HAMROL Adam prof. dr hab. inż.
KUJAWIŃSKA Agnieszka mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
karta kontrolna, rozpoznawanie, stabilność procesu
control charts, recognition, process stability
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Uzębienie ewolwentowe kół trochoidalnych
Involute teeth of trochoid gears
Autorzy / Authors:
KORZENIEWSKI Hieronim dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
koła trochoidalne, uzębienie ewolwentowe, elektrodrążarka drutowa
trochoid gear, involute teeth, wire erosion machine
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Lokalizacja śladu współpracy w zazębieniu przekładni ślimakowych
Location of teeth contact area in worm transmission
Autorzy / Authors:
MARCINIAK Tadeusz dr hab. inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie, ślimacznica, ślad współpracy
worm transmission, teth mesh, worm wheel, contact area
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Modelling and investigations of electrohydraulic servo valve with piezo element
Modelowanie i badania serwonapędu elektrohydraulicznego z elementem piezoelektrycznym
Autorzy / Authors:
MILECKI Andrzej prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
electrohydraulics, piezo elements, servo drives
elektrohydraulika, piezoelementy, serwonapędy
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Basic investigations of electrohydraulic servovalve with piezo-bender element
Badania wstępne serwozaworu elektrohydraulicznego z piezoelementem belkowym
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
servovalves, piezo-benders, experimental investigations
piezoelementy serwozaworu, badania doświadczalne
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Linia styku zębów przekładni slimakowej o stożkopochodnym zarysie ślimaka
Teeth contact line of worm gear of k-worm profile
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Ktedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie
worm gears, gearing
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 21
Tytuł / Title:
Złożone ruchy osi obrotowych sterowanych numerycznie
Resultant motion of numerical controlled rotary axis
Autorzy / Authors:
STANIEK Roman dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
obrabiarki sterowane numerycznie, osie obrotowe, kinematyka, geometria
NC machine tools, rotary axes, kinematic, geometry

Strony