Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Warunki przepływu ciepła w czasie chłodzenia strefy skrawania mgłą emulsyjną
The conditions of heat flow when cooling of a cutting zone by emulsion mist
Autorzy / Authors:
FELDSHTEIN Eugene prof. dr hab. inż.
MARUDA Radosław mgr inż.
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
mgła emulsyjna, wymiana ciepła
cooling by emulsion mist, heat exchange
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Chropowatość gładzonych powierzchni tulei cylindrowych
Roughness of cylinder linear honed surface
Autorzy / Authors:
MICHALSKI Jacek dr inż.
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
odległość próbkowania, profile i stereometria powierzchni cylindra gładzonego, błędy chropowatości powierzchni
sampling length, profile and stereometry of honed cylinder liner surface, errors of surface roughness
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Modelowanie sił skrawania podczas obwiedniowo-podziałowego szlifowania kół zębatych
Modeling of hobbing forces in gears' generating grinding
Autorzy / Authors:
MIDERA Stanisław dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
szlifowanie, koła zębate, siły skrawania
grinding, gears, cutting forces
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Temperatura na powierzchni natarcia ostrza. Badania teoretyczne
Temperature in the tool rake face wedge Theoretical research
Autorzy / Authors:
MIERNIKIEWICZ Adam dr hab. inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej
Słowa kluczowe / key words:
strumień energii, gęstość mocy, temperatura ostrza, hipoteza skrawania
energy flux, power density, wedge temperature, cutting hypothesis
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 6
Tytuł / Title:
Badania warstwy wierzchniej materiału ceramicznego w procesie mikroszlifowania z wykorzystaniem analizy termofalowej
Investigation of ceramics material surface layer in microgrinding process using thermal wave analysis
Autorzy / Authors:
MUSIAŁ Wojciech mgr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
mikroszlifowanie, nanodosuw, przewodność, efuzyjność, dyfuzyjność
microgrinding, nano move, thermal conductivity, effusivity, diffusivity
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Modelowanie i symulacja procesu jednoprzejściowego szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych
Modeling and simulation of single-pass internal cylindrical grinding process
Autorzy / Authors:
NADOLNY Krzysztof dr inż.
BAŁASZ Błażej dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
modelowanie, symulacja, ściernice, szlifowanie jednoprzejściowe
modeling, simulation, grinding wheel, single-pass grinding
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Badanie efektywności szlifowania ściernicami CBN o podwyższonej porowatości z mikroziarnami korundu sferycznego
The investigation of the efficiency of the grinding process with high porosity CBN wheels admixturd by microcristaline bubbles of oxide alumina
Autorzy / Authors:
STANIEWICZ-BRUDNIK Barbara dr inż.
PLICHTA Jarosław dr hab. inż.
NADOLNY Krzysztof dr inż.
PLUTA Justyna mgr inż.
Istytut zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
ściernice wielkoporowe, korund sferyczny, ziarna CBN
bubble corundum, high porosity CBN grinding wheels, abrasive grains CBN
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Badania zastosowania ostrzy z ceramiki narzędziowej w procesie frezowania obwiedniowego
Investigations on the application of the ceramic tool in hobbing process
Autorzy / Authors:
TALAR Rafał dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
frezowanie obwiedniowe, ceramika narzędziowa, koła zębate
hobbing, spur gears, ceramic tools
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Stabilność procesu frezowania stali na twardo w warunkach HSM
Stability of hard milling process in HSM conditions
Autorzy / Authors:
TWARDOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
obróbka skrawaniem, frezowanie, stale zahartowane, stabilność
machining, milling, hardened steels, stability
Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Zastosowanie ciągłej transformaty falkowej do oceny profili chropowatości powierzchni po obróbce zahartowanej stali AlSi52100
Application of continous wavelet transform for evaluation of surface roughness profiles after machninig of hardened AlSi52100 steel
Autorzy / Authors:
BROL Sebastian dr inż.
GRZESIK Wit prof. dr hab. inż.
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej
Słowa kluczowe / key words:
ciągła transformata falkowa, chropowatość powierzchni
continous wavelet transform, surface roughness

Strony