Artykuł

Vol: 35 , Nr: , Art.: 9
Tytuł / Title:
Identification of the parameters of a ball-screw mechanism model
Identyfikacja parametrów modelu mechanizmu śrubowo-tocznego
Autorzy / Authors:
DOLATA Michał
JASTRZĘBSKI Daniel
Institute of Machine Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics, West Pomeranian University of Technology Szczecin
Słowa kluczowe / key words:
ball-screw, mechanism, identification, model, parameters
mechanizm śrubowo-toczny, identyfikacja, parametry, model
Streszczenie / Summary:

In this article a method for identification of the static properties of a ball-screw mechanism is shown. The nonlinearity of its deformation was shown experimentally. Then, a model of the mechanism was made and its parameters were identified. The experimental results were summarized and compared with calculations. Recommendations were made for the modeling of carrying units containing ball-screw mechanisms