Artykuł

Vol: 34 , Nr: 4 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Influence of the feedback spring parameters on the servo valve flow characteristics
Wpływ parametrów mechanicznego sprzężenia zwrotnego na charakterystykę przepływową serwozaworu
Autorzy / Authors:
ŁAWNICZAK Andrzej
RYBARCZYK Dominik
SĘDZIAK Dariusz
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
electrohydraulic servovalve, mechanical feedback linkage, mathematical model
serwozawór, silnik momentowy, mechaniczne sprzężenie zwrotne
Streszczenie / Summary:
One of the most frequently used electrohydraulic transducers is servovalve with mechanical feedback linkage realized by means of a feedback spring. In case of pressure-flow control applica-tions of such servovalve one of the crucial problems is to match its feedback spring rigidity to flow output characteristics. This paper contains a linear mathematical model which enables to obtain suitable relation be-tween the input of current of torque motor and flow output of the valve in steady states