Artykuł

Vol: 34 , Nr: 3 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Determination of machine tool errors using tracking interferometr
Wyznaczanie błędów obrabiarek CNC z użyciem interferometru śledzącego
Autorzy / Authors:
MAJDA Paweł dr hab. inż.
DOLATA Michał mgr inż.
NOWAK Monika mgr inż.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Słowa kluczowe / key words:
laser tracer; volumetric error; multi-lateration
interferometr śledzący; błąd przestrzennego pozycjonowania; multi-lateracja
Streszczenie / Summary:

Distribution of volumetric error and its compensation in a control system is an important indicator characterizing computer numerical control (CNC). The need for shorter duration of measurement results in the dynamic development of methods of determining volumetric error distribution, based on the measurement of the length of the sequence using the laser tracer. The article presents a critical assessment of these methods due to the uncertainty of estimating machine tool errors.