Artykuł

Vol: 34 , Nr: 3 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Interactive design of machine elements and assemblies
Interaktywne projektowanie elementów i zespołów maszyn
Autorzy / Authors:
KACALAK Wojciech prof. dr hab. inż.
MAJEWSKI Maciej dr hab. inż.
Politechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny; Katedra Mechaniki Precyzyjnej
Słowa kluczowe / key words:
human-machine interaction; intelligent CAD; automated system for design
interakcja człowiek-maszyna; inteligentny CAD; zautomatyzowany system do projektowania
Streszczenie / Summary:

This paper presents a concept of intelligent interactive automated design of machine elements and assemblies on the basis of its features described in a natural language. In the proposed system, computational intelligence methods allow for communication by speech and handwriting, meaning analyses of design engineer's messages, analyses of constructions, encoding and assessments of constructions, CAD system controlling and visualizations. The system consists of spoken natural language and handwriting interfaces between the designing system and design engineers. They are equipped with several adaptive intelligent layers for human biometric identification, recognition of speech and handwriting, recognition of words, analyses and recognition of messages, meaning analyses of messages, and assessments of human reactions.