Artykuł

Vol: 34 , Nr: 2 , Art.: 4
Tytuł / Title:
Research on yhe refinement mechanism of primary silicon particles on the basis of AlSi21CuNi alloy
Badania mechanizmu rozdrabniania pierwotnych kryształów krzemu na przykładzie stopu AlSi21CuNi
Autorzy / Authors:
MICHALSKI Mariusz dr inż.
ROMANKIEWICZ Ferdynand prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Mechaniczny; Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Słowa kluczowe / key words:
hypereutectic silumin; modification mechanism; primary Si crystals
silumin nadeutektyczny; mechanizm modyfikacji; pierwotne kryształy krzemu
Streszczenie / Summary:

A modification technology of hypereutectic Al-Si alloys has been known for many years. However, there are divergences among the scholars relating to interpreting the mechanism of phosphorus influence on refinement of the primary silicon particles.

This article contributes to confirm the hypothesis of a heterogeneous influence of  phosphorus in the process of crystallization of the primary silicon in hypereutectic Al-Si alloys. The existence of particle phases in the microstructure of AlSi21CuNi alloy, which may constitute heterogeneous crystallization centers in the precipitation process in primary silicon, has been proved by the methods of scanning microscopy and EDS microanalysis, as well as line analysis.