Artykuł

Vol: 34 , Nr: 1 , Art.: 2
Tytuł / Title:
Modeling mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining
Modelowanie układu masowo-dyssypacyjno-sprężystego obrabiarki przenośnej do kołnierzy
Autorzy / Authors:
PAWEŁKO Piotr dr inż.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Instytut Technologii Mechanicznej
Słowa kluczowe / key words:
portable machine tools; FEM modeling
obrabiarka przenośna; modelowanie MES
Streszczenie / Summary:

This article presents issues related to the modelling of flexible modular structures, namely mass-damper-spring systems in portable machine tools for flange machining. It presents a modification of regular design criteria used commonly for stationary machine tools which takes into the account the specificity of portable machines. The paper shows the importance of modelling of the clamping system connecting the portable machine and the workpiece, and the significance of modelling the workpiece itself, as the Machine-Clamp-Workpiece-Tool system - MCWT. In addition, FEM models of a portable machine tool are analyzed. Finally, the paper presents the interpretation of the obtained analytical results.