Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Prototype tools for machining the elements of the instrumental optics
Prototypowe narzędzia do obróbki elementów optyki instrumentalnej
Autorzy / Authors:
BUDZIK Grzegorz dr inż.
Chair of Machine Design, Rzeszow University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
optical elements, granite tools, spherical surfaces
elementy optyczne, narzędzia granitowe, powierzchnie sferyczne