Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Rationalization of vertical milling centre final assembly process
Racjonalizacja montażu końcowego pionowego centrum obróbkowego
Autorzy / Authors:
CISZAK Olaf dr inż.
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
rationalization, technological assembly process, graph of sequence restrictions, assembly line balancing
racjonalizacja, proces technologiczny montażu, graf ograniczeń kolejnościowych, wyrównoważenie linii montażowej