Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Prędkość poślizgu w zazębieniu przekładni ślimakowej
Rubbing speed in worm transmission
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Ktedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie, prędkość poślizgu
worm gears, meshing, rubbing speed