Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Analiza konstrukcyjna i technologiczna korpusów maszyn i urządzeń technicznych
Technological and constructial analysis of the corpses of machines and technological devices
Autorzy / Authors:
MATUSIAK-SZARANIEC Anna mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
definicja korpusu, klasyfikacja, budowa i technologiczność korpusów
definition of the housing, classification, technological correctness of the housing