Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania czasu projektowania przekładni zębatych w warunkach niepewności i ryzyka
Application on neural network for prediction of labour consumption in tooth gear design process in uncertainty and risk condition
Autorzy / Authors:
KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ Izabela dr inż.
Katedra Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe / key words:
planowanie, projektowanie, przekładnie zębate, sieci neuronowe
planning, design, tooth gear, neural network