Artykuł

Vol: 27 , Nr: 2 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Problems of designing and selecting tools for experimental research in variable transmission ratio drives
Problematyka projektowania i doboru narzędzi do badań eksperymentalnych nierównobieżnych przekładni cięgnowych
Autorzy / Authors:
KRAWIEC Piotr dr inż.
Chair of Basics of Machine Design, Poznan University of Technology
Słowa kluczowe / key words:
belt transimission system, measuring tools
przekładnia cięgnowa, narzędzia pomiarowe