Artykuł

Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 18
Tytuł / Title:
Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i właściwości wyrobów z reglanulatu nanokompozytu poliamid 6/fulereny
Influence of heat treatment on structure and properties of the products from regranulate polyamide 6/fullerene nanocomposite
Autorzy / Authors:
KELAR Krystyna dr
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
poliamid 6, fulereny, nanokompozyty, obróbka cieplna, struktura
polyamide 6, fullerene, nanocomposites, heat treatment, structure