Artykuł

Vol: 27 , Nr: 1 , Art.: 11
Tytuł / Title:
Monitorowanie spawania metodą TIC z wykorzystaniem promieniowania łuku spawalniczego
Sensing of the TIG welding method based on arc light intensity
Autorzy / Authors:
WĘGLOWSKI Marek mgr inż.
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych w Instytucie Spawalnictwa
Słowa kluczowe / key words:
monitorowanie, promieniowanie łuku spawalniczego, rozkład widma
sensing, arc light emission, distribution of spectrum