Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Badania zastosowania ostrzy z ceramiki narzędziowej w procesie frezowania obwiedniowego
Investigations on the application of the ceramic tool in hobbing process
Autorzy / Authors:
TALAR Rafał dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
frezowanie obwiedniowe, ceramika narzędziowa, koła zębate
hobbing, spur gears, ceramic tools