Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 26
Tytuł / Title:
Modelowanie i ananliza dynamiki zespołu wału korbowego silnika spalinowego
Modelling and analysis of dynamics of an internal combustion engine crankshaft
Autorzy / Authors:
KOPEĆ Sławomir dr inż.
WITEK Andrzej dr hab. inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
wał korbowy, dynamika wału, modelowanie, weryfikacja modelu
crankshaft, crankshaft's dynamics, modeling, model veryfication