Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 25
Tytuł / Title:
Balancing of vertical milling centre final assembly line
Wyrównoważenie linii montażu finalnego pionowego centrum obróbkowego
Autorzy / Authors:
ŻUREK Jan prof. dr hab. inż.
CISZAK Olaf dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
technological assembly process, graph of sequence restrictions, assembly line balancing
proces technologiczny montażu, graf ograniczeń kolejnościowych, wyrównoważenie linii montażowej