Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 24
Tytuł / Title:
Wpływ wybranych czynników środowiska pracy na jakość procesu ręcznego montażu samochodowych wiązek kablowych
Impact of the chosen work conditions factors on the quality of the manual assembly process of the wire harnesses
Autorzy / Authors:
HAMROL Adam prof. dr hab. inż.
KOWALIK Dagmara mgr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
jakość procesu, montaż ręczny, środowisko pracy
quality, manual assembly, work conditions