Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 22
Tytuł / Title:
Determining errors in complex surfaces machining with the use of CNC machine tools
Wyznaczenie błędów wykonania przedmiotów na obrabiarkach CNC
Autorzy / Authors:
WERNER Andrzej dr inż.
PONIATOWSKA Małgorzata dr inż.
Faculty of Mechanical Engineering, Bialystok Technical University
Słowa kluczowe / key words:
processing errors, complex surface, coordinate measuring
błędy obróbki, powierzchnia złożona, pomiary współrzędnościowe