Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 20
Tytuł / Title:
Linia styku zębów przekładni slimakowej o stożkopochodnym zarysie ślimaka
Teeth contact line of worm gear of k-worm profile
Autorzy / Authors:
SKOCZYLAS Leszek dr inż.
Ktedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Politechniki Rzeszowskiej
Słowa kluczowe / key words:
przekładnie ślimakowe, zazębienie
worm gears, gearing