Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 19
Tytuł / Title:
Basic investigations of electrohydraulic servovalve with piezo-bender element
Badania wstępne serwozaworu elektrohydraulicznego z piezoelementem belkowym
Autorzy / Authors:
SĘDZIAK Dariusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
servovalves, piezo-benders, experimental investigations
piezoelementy serwozaworu, badania doświadczalne