Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Uzębienie ewolwentowe kół trochoidalnych
Involute teeth of trochoid gears
Autorzy / Authors:
KORZENIEWSKI Hieronim dr inż.
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej
Słowa kluczowe / key words:
koła trochoidalne, uzębienie ewolwentowe, elektrodrążarka drutowa
trochoid gear, involute teeth, wire erosion machine