Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Zależności geometryczne opisujące uzębienia niejednorodne kształtowane na frezarkach CNC
Geometrical dependences in a non-homogeneous face-gear shaped on CNC milling-machine
Autorzy / Authors:
FRĄCKOWIAK Piotr dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
niejednorodne uzębienie czołowe
non-homogenous face-gear