Artykuł

Vol: 26 , Nr: 2 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wpływ mechanicznego filtrowania końcówki pomiarowej na falistość i chropowatość powierzchni
The influence of the mechanical filtration of the measuring-pin on the waviness and surface roughness
Autorzy / Authors:
SWORNOWSKI Paweł dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
chropowatość i falistość powierzchni, mechaniczne filtrowanie zarysu, kryterium Shannona
waviness and roughness surface, mechanical filtration, Shannon's criterion