Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do określania porowatości odlewów kompozytowych
Application of the mercury porosimetry to determination of porosity of composite casts
Autorzy / Authors:
PĘDZICH Zbigniew dr inż.
GAWDZIŃSKA Katarzyna dr inż.
GRABIAN Janusz dr hab. inż.
TRYBALSKA Barbara mgr inż.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe / key words:
porozymetria rtęciowa, kompozyty, porowatość
mercury porosimetry, composites, porosity