Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 7
Tytuł / Title:
Wpływ zmienności utajonego ciepła krzepnięcia w funkcji temperatury na wyniki symulacji krzepnięcia odlewów
The effect of latent heat changeability in function of temperature on castings solidification simulation results
Autorzy / Authors:
MIKOŁAJCZAK Piotr dr inż.
IGNASZAK Zenon prof. dr hab. inż.
Instytut Technologii Materiałów, Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe / key words:
krzepnięcie, symulacja, staliwo, ciepło utajone, krzywa ułamka fazy stałej
solidification, simulation, cast steel, latent heat, solid fraction curve