Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 5
Tytuł / Title:
Eliminacja ołowiu z armaturowych stopów miedzi z cynkiem
Lead elimination from fixture copper-zinc alloys
Autorzy / Authors:
KONDRACKI Marcin dr inż.
GAWROŃSKI Józef
SZAJNAR Jan dr hab. inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
stopu Cu, mosiądze bezołowiowe, mosiądze wieloskładnikowe, właściwości , optymalizacja
Cu alloys, non-leaded brasses, multi-component brasses, properties, optimization