Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 3
Tytuł / Title:
Wytężeniowa analiza rozwoju pęknięć w stabilnym staliwie austenitycznym podczas nagłych zmian temperatury
The effort analysis of facture propagation in stable austenitic casting alloy under rapid changes of temperature
Autorzy / Authors:
GUTOWSKI Paweł dr hab. inż.
TULEJA Joanna mgr inż.
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrucji Maszyn Politechniki Szczecińskiej
Słowa kluczowe / key words:
staliwo austenityczne, węgliki, naprężenia, wytężenie, pękanie
casting alloys, carbides, stresses, effort , facture