Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Wpływ warunków topienia na mechanizm tworzenia porowatości miedzi
Influence of melting conditions on porosity mechanism of copper alloys
Autorzy / Authors:
BYDAŁEK Adam dr hab. inż.
Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe / key words:
rafinacja, porowatość, stopy miedzi
refining, porosity, copper alloys