Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 14
Tytuł / Title:
Numerical modelling of thermal cycles in teel during surfacing and welding without preheating and their comparison with experimental data
Modelowanie numeryczne cykli cieplnych w stali podczas napawania i spawania bez podgrzewania wstępnego w odniesieniu do danych eksperymentalnych
Autorzy / Authors:
ŁOMZIK Mirosław dr inż.
Institute of Welding in Gliwice
Słowa kluczowe / key words:
thermal welding cycle, Heat Affedted Zone, cooling time, numerical modelling
cykl cieplny spawania, strefa wpływu ciepła, czas chłodzenia, modelowanie numeryczne