Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 13
Tytuł / Title:
Wspomaganie modyfikacji polem magnetycznym
Inoculation aided by magnetic feld
Autorzy / Authors:
SZAJNAR Jan dr hab. inż.
WRÓBEL Tomasz mgr inż.
Instytut Materiałów Inzynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Słowa kluczowe / key words:
modyfikacja, pole magnetyczne, aluminium
ioculation, magnetic field, aluminum