Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 12
Tytuł / Title:
Fly ash for synthesis of new moulding sands (fasand)
popiół lotny do syntezy nowych mas formierskich
Autorzy / Authors:
PURGERT Robert mgr
BALIŃSKI Andrzej dr hab. inż.
SOBCZAK Jerzy prof. dr hab. inż.
DARŁAK Paweł mgr inż.
SZOLC Maciej inż.
Energy Industries of Ohio
Słowa kluczowe / key words:
fly ash, moulding sands, water glass
popiół lotny, masy formierskie, bentonit, szkło wodne