Artykuł

Vol: 26 , Nr: 1 , Art.: 10
Tytuł / Title:
Zastosowanie pomiaru właściwości mechanicznych do oceny antynawęgleniowych powłok nakładanych na odlewy
Evaluation of anticarburising coatings applied on castings by measurement of mechanical properties
Autorzy / Authors:
PIEKARSKI Bogdan dr hab. inż.
Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Szczecińska
Słowa kluczowe / key words:
nawęglanie, powłoki ochronne typu Al-Cu, staliwo Ni-Cr
carburisation, protective Al-Cu coating, Ni-Cr cast steel