Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 17
Tytuł / Title:
Wybrane zastosowania sztucznych systemów immunologicznych w diagnostyce obrabiarek
Selected applications of artificial immune systems in machine tool diagnostics
Autorzy / Authors:
KUCHTA Małgorzata mgr inż.
SOKOŁOWSKI Andrzej dr hab. inż.
Katedra Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
obrabiarki i proces skrawania, diagnostyka, sztuczne systemy immunologiczne
machine tools and cutting process, diagnostics, artifical immune systems