Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 16
Tytuł / Title:
Diagnostyka obrabiarki i procesu skrawania z zastosowaniem systemów wnioskowania rozmytego
Diagnostics of machine tool and cutting process based on fuzzy logic systems
Autorzy / Authors:
CZYSZPAK Tomasz dr inż.
SOKOŁOWSKI Andrzej dr hab. inż.
Katedra Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe / key words:
obrabiarki i proces skrawania, diagnostyka, wnioskowanie rozmyte
macine tool and cutting process, diagnostics, fuzzy logic systems