Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 15
Tytuł / Title:
Wpływ sposoby wyznaczania funkcji FRF obrabiarki na prognozę jej wibrostabilności
Influecne methods of FRF function estimation on chatter prognosis
Autorzy / Authors:
CHODŹKO Marcin dr inż.
PARUS Arkadiusz dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Słowa kluczowe / key words:
test impulsowy, obrabiarka, wibrostabilność
impact test, machine tool, chatter