Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 9
Tytuł / Title:
Metodyka oceny topografii folii sciernych do precyzyjnego dogładzania
Methodology of topography valuation of films to superfinishing
Autorzy / Authors:
KACALAK Wojciech prof. dr hab. inż.
TANDECKA Katarzyna mgr inż.
Katedra Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Koszalińskiej
Słowa kluczowe / key words:
folia ścierna, IMFF, ziarno ścierne, komórka Voronoi
lapping film, IMFF, abrasive grain, Voronoi cell