Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 8
Tytuł / Title:
Opracowanie procedury wyznaczania charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej pneumatycznych przetworników długości
Measurement equipment for the amplitude-frequency characteristics of the air gauges
Autorzy / Authors:
JERMAK Czesław dr inż.
MAJCHROWSKI Radomir dr inż.
Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Słowa kluczowe / key words:
czujniki pneumatyczne, charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa
air gauges, amplitude-frequency chracteristics