Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 5
Tytuł / Title:
The roughness parameters 2D and 3D and some charakteristics of the machined surface topography after hard turning and grinding of hardened 18CrMo4 steel
Parametry chropowatości 2D i 3D oraz niektóre cechy topografii powierzchni obrobionej po toczeniu i szlifowaniu stali 18CrMo4 w stanie zahartowanym
Autorzy / Authors:
PYTLAK Bogusław dr inż.
Department of Manufacturing Technology and Automation, University of Bielsko-Biała
Słowa kluczowe / key words:
hard turning, grinding, roughness 2D and 3D, radial shaft seals
toczenie na twardo, szlifowanie, cgropowatość 2D i 3D, wargowe pierścienie uszczelniające