Artykuł

Vol: 31 , Nr: 4 , Art.: 1
Tytuł / Title:
Efekty cięcia płytek monokryształów z fazy ciekłej struną o różnym zbrojeniu
Effects of cutting single crystal wafers from the liquid phase with different coated wire
Autorzy / Authors:
CIAŁKOWSKA Bożena dr hab. inż.
WIŚNIEWSKA Magdalena mgr inż.
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej
Słowa kluczowe / key words:
monokryształy, przecinanie, struna zbrojna
monocrystals, cutting, coated wire